Dzielnice Gdyni

Podział administracyjny miasta Gdynia
Mówiąc o obszernych miastach stworzonego przez nas kraju, nie sposób nie wspomnieć o pewnym aspekcie. Dotyczy to także omawianego miasta, jakim jest Gdynia. Aspekt, o którym mowa, to podział administracyjny. Należy zaznaczyć, bowiem jest to nadzwyczaj ważne, że Gdynia jest jednym z pierwszych krajowych miast, w którym wprowadzono podział na obszary. Dokonano tego w dniu 8 maja 1991 roku oraz jest to uchwycone w Statucie Miasta. Gdynia podzielona jest na trzynaście obwodów. W czasie późniejszym dokonano dodatkowego podziału – w granicach dzielnic odseparowano mniejsze jednostki. Tego z kolei dokonała Rada Miasta w dniu 9 grudnia 1992 roku. To naturalnie dzięki takiemu podziałowi, liczba gdyńskich obszarów z trzynastu wzrosła do dwudziestu czterech – znacznie więcej na Urząd miasta Gdynia. Dla przykładu wolno podać Śródmieście. Z niego powstały trzy osobne dzielnice, a mianowicie: Śródmieście Kamienna Góra, Śródmieście Centrum i Śródmieście Port. Kolejne zmiany, jeśli chodzi o podział administracyjny, nastąpiły w roku 1998. Wówczas oczywiście połączono między innymi Chylonię i Chylonię Nową w jedną dzielnicę nazywaną Chylonią. Po tych i innych zmianach, liczba gdyńskich dzielnic obniżyła się do dwudziestu dwóch.